Kiểm định chất lượng khí thở BA
Kiểm định chất lượng khí thở cho thiết bị thở SCBA, EEBD, Máy nạp khí theo tiêu chuẩn BS EN 12021:1998.
Các mẫu kiểm định và giới hạn tối đa cho phép bao gồm:
- Oil mist : max 0.5mg/m3
- CO2       : max 500 ppm
- CO         : max 15ppm
- H20        : mac=x 50mg/m3 (40-200bar), max 35mg/m3 (>200 bar)

Một số hình ảnh minh họa:

Các tin liên quan

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY CỐ ĐỊNH
Dịch vụ bảo dưỡng bè cứu sinh Bơm Hơi KHA, KHD, QJF, DLR, CHF, HNF, CRV
Kiểm tra xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu và thiết bị nâng hạ
Sửa chữa bình tích áp cho xuồng FRC và Lifeboat
Kiểm tra, bảo dưỡng bình cứu hoả
Thử tải định kỳ 5 năm thang cầu tàu
Kiểm tra hệ thống báo cháy
Sản xuất túi nước cho bè cứu sinh
BẢO DƯỠNG BỘ KHÍ THỞ SCBA
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : 0983 940 146
Kỹ thuật
   pacificmaritime23
My status   vanhien.vt
Phone   (84) 983940145
Kinh doanh
   uonganhpacific
My status   ngocanhpacific
Phone   (84) 2543 852194