Kiểm tra xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu và thiết bị nâng hạ
Cung cấp dịch vụ kiểm tra hàng năm, kiểm tra định kỳ 5 năm và thử tải cho xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu và thiết bị nâng hạ xuồng.
Chúng tôi được ủy quyền bởi nhà sản xuất: Wuxi Wenjiao G.F.R.P Factory
Và được công nhận bởi: Đăng kiểm Việt Nam, ABS, Lloyld register.

Xem ủy quyền, Kích vào đây -> : Hãng Wuxi Wenjiao G.F.R.P Factory


Các tin liên quan

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY CỐ ĐỊNH
Dịch vụ bảo dưỡng bè cứu sinh Bơm Hơi KHA, KHD, QJF, DLR, CHF, HNF, CRV
Sửa chữa bình tích áp cho xuồng FRC và Lifeboat
Kiểm tra, bảo dưỡng bình cứu hoả
Kiểm định chất lượng khí thở BA
Thử tải định kỳ 5 năm thang cầu tàu
Kiểm tra hệ thống báo cháy
Sản xuất túi nước cho bè cứu sinh
BẢO DƯỠNG BỘ KHÍ THỞ SCBA
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : 0983 940 146
Kỹ thuật
   pacificmaritime23
My status   vanhien.vt
Phone   (84) 983940145
Kinh doanh
   uonganhpacific
My status   ngocanhpacific
Phone   (84) 2543 852194