Quy định mới của Đăng kiểm VR về bảo dưỡng phao bè 2015
Thông báo số: 5070/DKVN-TB của đăng kiểm Việt Nam ngày 07 tháng 12 năm 2015 Quy định về việc kiểm tra bảo dưỡng phao bè gồm các nội dung chính như:
- Các Trạm bảo dưỡng phao bè không được tiến hành kiểm tra bảo dưỡng phao bè mà không được ủy quyền của nhà sản xuất phao đó.
- Sau khi hoàn thành việc bảo dưỡng phao bè thuộc phạm vi được công nhận, Cơ sở bảo dưỡng phao không cần phải trình hồ sơ bảo dưỡng phao bè tới cơ quan Đăng kiểm để xác nhận.
- Biên bản kiểm tra bảo dưỡng phao bè phải có ít nhất 2 người cùng ký xác nhận.
Xem chi tiết

Các tin liên quan

Quy định mới của VR về KTBD thiết bị cứu hỏa
Hạn thay thế thiết bị có hạn cho bè cứu sinh bơm hơi
Thông báo kỹ thuật số 008TI/13TB của Đăng Kiểm VR
Thông báo kỹ thuật của VR số 003TI/13TB
Thông báo kỹ thuật của Đăng kiểm VR số 002TI/13TB
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : 0983 940 146
Kỹ thuật
   pacificmaritime23
My status   vanhien.vt
Phone   (84) 983940145
Kinh doanh
   uonganhpacific
My status   ngocanhpacific
Phone   (84) 2543 852194