Thông báo kỹ thuật của Đăng kiểm VR số 002TI/13TB

Ngày 09 tháng 01 năm 2013 Cục Đăng Kiểm Việt Nam VR ban hành thông báo kỹ thuật số 002TI/13TB thông báo văn bản số 2166/ĐKVN-TB ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Cục Đăng kiểm  Việt Nam về " Áp dụng yêu cầu về miễn giảm trang bị bộ quần áo bơi cho tàu biển.
Chi tiết xem tại đây


Các tin liên quan

Quy định mới của VR về KTBD thiết bị cứu hỏa
Quy định mới của Đăng kiểm VR về bảo dưỡng phao bè 2015
Hạn thay thế thiết bị có hạn cho bè cứu sinh bơm hơi
Thông báo kỹ thuật số 008TI/13TB của Đăng Kiểm VR
Thông báo kỹ thuật của VR số 003TI/13TB
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : 0983 940 146
Kỹ thuật
   pacificmaritime23
My status   vanhien.vt
Phone   (84) 983940145
Kinh doanh
   uonganhpacific
My status   ngocanhpacific
Phone   (84) 2543 852194