Thông báo kỹ thuật số 008TI/13TB của Đăng Kiểm VR
Ngày 23 tháng 4 năm 2013 Phòng Tàu Biển Cục Đăng Kiểm Việt Nam phát hành Thông báo kỹ thuật số 008TI/13TB về việc "Áp dụng thông tư MSC.1/Circ.1432 của IMO về bảo dưỡng và kiểm tra các hệ thống và trang thiết bị bảo vệ chống cháy trên tàu từ ngày 31 tháng 05 năm 2013. Chi tiết xem tại đây
Xem thông tư MSC.1/Circ.1432 của IMO tại đây

Các tin liên quan

Quy định mới của VR về KTBD thiết bị cứu hỏa
Quy định mới của Đăng kiểm VR về bảo dưỡng phao bè 2015
Hạn thay thế thiết bị có hạn cho bè cứu sinh bơm hơi
Thông báo kỹ thuật của VR số 003TI/13TB
Thông báo kỹ thuật của Đăng kiểm VR số 002TI/13TB
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : 0983 940 146
Kỹ thuật
   pacificmaritime23
My status   vanhien.vt
Phone   (84) 983940145
Kinh doanh
   uonganhpacific
My status   ngocanhpacific
Phone   (84) 2543 852194