Phân loại công dụng chất chữa cháy đối với đám cháy
PHÂN LOẠI CÔNG DỤNG CHẤT CHỮA CHÁY
Bình chữa cháy được phân loại dựa theo các loại chất chữa cháy mà nó chứa. Hiện nay các loại bình chữa và công dụng của nó được đề xuất như sau:

Chất chữa cháy Sử dụng chữa đám cháy
Nước, Nước với các chất phụ gia gỗ, giấy, vải và vật liệu tương tự
Bọt (Foam) gỗ, giấy, vải và các chất lỏng dễ cháy
 Bột khô / hóa chất khô (tiêu chuẩn / Cấp B, C) chất lỏng dễ cháy, thiết bị điện và khí ga dễ cháy
Bột khô/ hóa chất khô (Nhiều mục đích hoặc mục đích chung / cấp A, B, C)  Gỗ, giấy, vải, chất lỏng dễ cháy, thiết bị điện và khí ga dễ cháy
Bột khô/ hóa chất khô (kim loại) cháy kim loại
Chất hóa học ẩm ướt cấp chữa cháy F hoặc K chất lỏng dễ cháy và thiết bị điện
Các tác nhân sạch  
 Xem bản gốc tại đây

Các tin liên quan

Hệ thống phát hiện và báo cháy
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : 0983 940 146
Kỹ thuật
   pacificmaritime23
My status   vanhien.vt
Phone   (84) 983940145
Kinh doanh
   uonganhpacific
My status   ngocanhpacific
Phone   (84) 2543 852194